Zapytanie ofertowe - tłumaczenie na język słowacki - Szlak Kultury Wołoskiej

Przedmiot zamówienia: Usługa tłumaczenia pisemnego na język słowacki tekstów dotyczących koncepcji terytorialnych produktów turystycznych obejmujących swoim zasięgiem Beskid Śląski i Żywiecki (Polska) oraz Kraj Żyliński (Słowacja) – w szczególności Szlak Kultury Wołoskiej.


kod CPV 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji.
26.10.2018

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

Korzystanie z usług podwykonawców:
Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.

Miejsce i termin składania ofert:
- osobiście na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
- pocztą na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@deltapartner.org.pl
Oferty należy złożyć do dnia: 15.10.2018 r.

Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być skanem wydrukowanej oferty zawierającej podpis oraz pieczęć oferenta.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 42 2018 EWT tłumaczenie produkty turystyczne.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 42 2018 EWT tłumaczenie produkty turystyczne.pdf

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 422018 EWT tłumaczenie produkty turystyczne.pdf

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 42 2018 EWT tłumaczenie produkty turystyczne.docx

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na Usługę tłumaczenia pisemnego na język słowacki tekstów dotyczących koncepcji terytorialnych produktów turystycznych obejmujących swoim zasięgiem Beskid Śląski i Żywiecki (Polska) oraz Kraj Żyliński (Słowacja) – w szczególności Szlak Kultury Wołoskiej, wybrano wykonawcę: ABW -Joanna Grzeszek, ul. Lucjana Rydla 9, 43-300 Bielsko-Biała.


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności