Wyniki rekrutacji do projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji do projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, który jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020

stan na: 07.02.2019 r. (według kolejności zgłoszeń)

 

 

Rekrutacja pozostaje otwarta do wyczerpania miejsc.
Obecnie pozostaje 16 miejsc!

Uwaga – została osiągnięta maksymalna liczba gmin - wnioskodawców aplikujących o oba etapy konsultacji.

W przypadku gmin, które brały udział w projekcie i otrzymały wsparcie w ramach poprzedniego konkursu (nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15) – pozostały już tylko 3 miejsca! (decydująca kolejność zgłoszeń)


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności