Szkoła świadomego planowania 2.0 – ruszamy z rekrutacją!

Z przyjemnością informujemy: 04.02.2019 r. rozpoczynamy nabór do projektu grantowego Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0!

Zapraszamy do udziału wszystkie gminy, którym zależy na podniesieniu jakości dokumentów planistycznych i włączeniu w ich opracowanie mieszkańców!

Rekrutacja będzie otwarta do wyczerpania miejsc (decydująca jest kolejność zgłoszeń pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu). Wnioski o udział w projekcie należy składać w formie elektronicznej (podpisany skan wraz z wymaganymi załącznikami) na adres biuro@szkolaplanowania.pl Wnioski przyjmujemy od 04.02.2019 r.

Regulamin i pełna dokumentacja konkursowa (wzór formularza wniosku to załącznik nr 1 do Regulaminu naboru) dostępne są do pobrania na stronie internetowej projektu w zakładce Rekrutacja: http://szkolaplanowania.pl/dokumentacja_konkursowa

Celem projektu jest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego w 22 gminach. W ramach projektu gmina otrzymuje kompleksowe wsparcie w realizacji konsultacji społecznych przy opracowaniu dokumentów planistycznych (sporządzenie/zmiana MPZP/SUiKZP), w tym:

  • grant na realizację konsultacji społecznych – do ponad  40.000 zł,
  • wsparcie szkoleniowo-warsztatowe (Akademia Konsultacji Społecznych, 6 dni szkoleniowo-warsztatowych dla pracowników administracji samorządowej);
  • doradztwo merytoryczne: planistyczne oraz w zakresie konsultacji społecznych –  przez cały okres udziału w projekcie (średnio 16 dni doradczych na gminę).

Więcej informacji o projekcie: http://szkolaplanowania.pl/cele_projektu_2_edycja

Projekt realizuje Partnerstwo w składzie:

  • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER;
  • Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch;
  • P.A. NOVA S.A.:


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności