Kontakt

Stowarzyszenie prowadzi biuro w Cieszynie przy ulicy Zamkowej 3a/1 (budynek oranżerii Zamku Cieszyn, pierwsze piętro), w którym można uzyskać bezpłatną informację dotyczącą programów pomocowych skierowanych do sektora małych
i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
DELTA PARTNER
43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1
Tel./faks: (33) 851 44 81

Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Zarząd Stowarzyszenia:
Bartosz Tyrna – Prezes Zarządu - bartek@deltapartner.org.pl

Zespół:

Marcelina Gabryś (33) 444 66 86   marcelina@deltapartner.org.pl
Jacek Kiełkowski (33) 444 66 91   jacek@deltapartner.org.pl
Sylwia Pietkiewicz (33) 444 66 87   sylwia@deltapartner.org.pl
Artur Kubica (33) 444 66 19   artur@deltapartner.org.pl
Roman Gruszczyk 663 301 761   roman@deltapartner.org.pl
Marzena Manowita (33) 444 66 88   marzena@deltapartner.org.pl
Gabriela Mikrut (33) 476 13 49   gabriela.mikrut@deltapartner.org.pl
dr Bożena Sikora (33) 476 13 53   bozena.sikora@deltapartner.org.pl
Monika Marek (33) 444 66 87   monika.marek@deltapartner.org.pl
Anna Szwarc (33) 444 66 85   anna@deltapartner.org.pl
Aneta Targosz (33) 444 66 77   aneta@deltapartner.org.pl
Kordian Gawlik (33) 444 66 90   kordian.gawlik@deltapartner.org.pl
Natalia Cieślar (33) 851 44 81   natalia.cieslar@deltapartner.org.pl 
Bartosz Parchański (33) 444 66 91   bartosz.parchanski@deltapartner.org.pl 

Dane Stowarzyszenia:

NIP: 548-22-51-541     REGON: 072321060     KRS: 0000152941
KONTO: Bank Spółdzielczy w Cieszynie,
nr rachunku: 52 8113 0007 2001 0015 6488 0001

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy