Doświadczenie

Stowarzyszenie prowadzi biuro w Cieszynie przy ulicy Zamkowej 3a/1 (budynek oranżerii Zamku Cieszyn, pierwsze piętro), w którym można uzyskać bezpłatną informację dotyczącą programów pomocowych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
DELTA PARTNER
43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1
Tel./faks: (33) 851 44 81

Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Zarząd Stowarzyszenia:
Bartosz Tyrna – Prezes Zarządu - bartek@deltapartner.org.pl
Piotr Tyrna – Wiceprezes Zarządu - piotr@deltapartner.org.pl

Zespół:

Marcelina Gabryś - (33) 444 66 86 - marcelina@deltapartner.org.pl
Ewa Mrowiec – (33) 851 44 81 – ewa@deltapartner.org.pl
Jacek Kiełkowski  (33) 444 66 91- jacek@deltapartner.org.pl
Sylwia Kopek – (33) 444 66 87 - sylwia@deltapartner.org.pl
Artur Kubica – (33) 444 66 19 - artur@deltapartner.org.pl
Izabela Małysz – (33) 444 66 90 - izabela@deltapartner.org.pl
Marzena Manowita  (33) 444 66 88 - marzena@deltapartner.org.pl
Gabriela Mikrut - (33) 476 13 49 - gabriela.mikrut@deltapartner.org.pl
Bożena Sikora - bozena.sikora@deltapartner.org.pl
Tadeusz Stoszek (33) 476 1353 – tadeusz.stoszek@deltapartner.org.pl
Anna Szwarc – (33) 444 66 85 - anna@deltapartner.org.pl
Aneta Targosz – (33) 444 66 77 - aneta@deltapartner.org.pl
Zofia Parchańska-Puczek

Dane Stowarzyszenia:
NIP: 548-22-51-541     REGON: 072321060     KRS: 0000152941
KONTO: Bank Spółdzielczy w Cieszynie, nr rachunku: 52 8113 0007 2001 0015 6488 0001

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności