Wytrzymać dotację

Projekt „Skuteczne metody prefinansowania projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe – identyfikacja i promocja lokalnych dobrych praktyk” został zrealizowany w okresie od czerwca do grudnia 2009. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009. Główne cele projektu koncentrowały się wokół identyfikacji oraz dokonaniu syntetycznego opis mechanizmów finansowych, które stosują samorządy, aby wesprzeć organizacje non-profit realizujące, bądź planujące realizację projektów, przy wsparciu pochodzącym od zewnętrznych donatorów. W ramach projektu zespół badawczy analizował rozwiązania systemów pożyczkowych oraz finansowania wkładów własnych w Cieszynie, Elblągu, Jastrzębiu Zdroju oraz Skarżysku-Kamiennej.

Efektem projektu był raport „Wytrzymać dotację. Samorządowe wsparcie dla organizacji pozarządowych realizujących projekty finansowane dotacji zewnętrznych. Przykłady dobrych praktyk,” przedstawiającego wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu.Zawiera on cztery szczegółowe studia przypadków opisujące systemy pożyczkowe w Cieszynie i Jastrzębiu Zdroju, a także mechanizmów finansowania wkładów własnych  ”Funduszu Grantowego” w Elblągu oraz metody 5% na wkłady własne w Skarżysku-Kamiennej. Studia przepadków zostały wzbogacone o elementy analizy skuteczności i efektywności rozwiązań zastosowanych w poszczególnych samorządach, a także opinie interesariuszy systemów pod kątem funkcjonalności mechanizmów.

Dodatkowo publikacje wzbogacona o dwa dodatki: „Analiza i ocena uwarunkowań prawnych” oraz „Analiza i ocena efektywności ekonomicznej systemów pożyczkowych i mechanizmów finansowania wkładów własnych.” Do raportu załączono również dokumenty źródłowe – lokalne regulacje związane z ww. mechanizmami. Raport dystrybuowana w skali całego kraju.

Raport promowano podczas konferencji 17 grudnia 2009 roku w Warszawie. Podczas konferencji zaprezentowano raport z przeprowadzonych badań oraz dyskutowano na temat poszczególnych rozwiązań, które należy uznać za nowatorskie i modelowe w kontekście współpracy sektora samorządowego z pozarządowym.

Nakład w wersji papierowej wyczerpany.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności