Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju

Praktyki zawodowe dla uczniów ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju – informacje.

 

Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do projektu Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju mogą rozpocząć praktyki u przedsiębiorcy.

 

Organizator praktyki (przedsiębiorca) zainteresowany organizacją praktyki dla ucznia/uczennicy ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju, będącej uczestnikiem projektu „Umiejętności na dobry start”, składa:

- Wniosek o zawarcie umowy na organizację praktyki (wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad),

- Wypełniony Program Praktyki (Załącznik nr 1 do Umowy praktyki zawodowej),

- Deklaracja praktykanta o zachowaniu (Załącznik nr 2 do Umowy praktyki zawodowej),

- Katalog kosztów (Załącznik nr 7 do Umowy praktyki zawodowej).

 

WSZYSTKIE TE DOKUMENY ZNAJDUĄ SIĘ W PLIKU: PAKIET DO ROZPOCZĘCIA PRAKTYKI

Do pobrania: Pakiet do rozpoczęcia praktyki

 

Czytelnie wypełniony Wniosek o zawarcie umowy na organizację praktyki wraz z programem praktyki należy składać osobiście lub drogą w biurze projektu, w:

 - Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości, 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3a/1 lub,

- Sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju (ul. 11 Listopada 45).

 

Informacje znajdują się w załączonych dokumentach:  

- Zasady Organizacji Płatnych Praktyk Zawodowych w ramach projektu „Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”,

- Umowy organizacji praktyki (umowa trójstronna) wraz z załącznikami,

- Regulamin rozliczania koszów przejazdu na praktyki zawodowe wraz z załącznikami.

 

Do pobrania:

Regulamin refundacji kosztów dojazdu

Umowa praktyki zawodowej z załącznikami

Zasady organizacji praktyk

 

ZAINTERESOWANY PRZEDSIĘBIORCA 

Szczegóły na organizowanych spotkaniach indywidulanych w ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 11 Listopada 45.

 

Wszystkie informacje

Roman Gruszczyk

tel. +48 663 301 761

Stowarzyszenie Wspierania

Inicjatyw Gospodarczych

DELTA PARTNER

43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3a/1

tel./fax: +48 33 851 44 81 lub 82

www.deltaparter.org.pl

 

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności