MŁODZI

wystartował realizowany we wsparciu z Unią Europejską projekt mający na celu zwiększenie szans na zatrudnienie młodych mieszkańców powiatu cieszyńskiego, którego beneficjentami zostaną 54 osoby w wieku 18–29 lat. Pierwsze z nich rozpoczną swój udział w projekcie „Młodzi” już w kwietniu.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 54 osób pozostających bez pracy w wieku 18-29lat, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, zamieszkałych na terenie powiatu cieszyńskiego, poprzez wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej tychże osób, w okresie 12 miesięcy trwania projektu.

Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wsparcie – począwszy od identyfikacji ich potrzeb oraz warsztatów z doradcą zawodowym, poprzez wysokiej jakości szkolenia, zakończone uzyskaniem renomowanych certyfikatów, aż po organizację płatnych,
5-miesięcznych staży zawodowych.

W ramach projektu przewidziano także dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a dla osób, które założą własną firmę, wsparcie finansowe oraz merytoryczne przez 6 miesięcy.

Projekt „Młodzi” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 33 851 44 81 oraz adresem e-mail: mlodzi@deltapartner.org.pl

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności