CCSO

„Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego” to projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem działań była pomoc w rozwoju potencjału trzeciego sektora oraz wspieranie współpracy organizacji pozarządowych z sektorem publicznym w powiecie cieszyńskim.

Projekt był realizowany od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r. przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem.”

Osiągnięcie głównego celu projektu, polegającego na rozwoju potencjału organizacji pozarządowych, było możliwe poprzez przeprowadzenia kompleksowego doradztwa dla NGO, prowadzenie Inkubatora dla organizacji oraz wspieranie współpracy między trzecim sektorem a samorządem lokalnym i sektorem prywatnym.

Więcej o projekcie – www.ccso.org.pl

 

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności