Przedmiot zamówienia: Usługi w ramach organizowanej konferencji otwierającej projekt „Szlak Kultury Wołoskiej”

Przedmiot zamówienia:
Usługi w ramach organizowanej konferencji otwierającej projekt „Szlak Kultury
Wołoskiej” w zakresie:
- zapewnienia noclegów w okolicy miejscowości Istebna dla 100 osób w dniu
25.0...

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie imprezy tematycznej pn. Wizyta na Sałaszu, gra trombit i Redyk w Istebnej

Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie imprezy tematycznej pn. Wizyta na Sałaszu, gra trombit i Redyk w Istebnej
kod CPV 79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

Zapytanie ofertowe...

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie imprezy tematycznej pn. Zbór Wołoski

Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie imprezy tematycznej pn. Zbór Wołoski
kod CPV 79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

Zapytanie ofertowe 19 2017 EWT Zbór Wołoski.pdf

Załącz...

Przedmiot zamówienia: Wykonanie i montaż 4 Dużych oraz 4 Małych Bram Karpackich

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie i montaż 4 Dużych oraz 4 Małych Bram Karpackich
kod CPV 44220000-8 Stolarka budowlana
kod CPV 71315000-9 usługi budowlane
kod CPV 45451100-4 Zdobienie

Zapytanie ofertow...

Zaproszenie do złożenia oferty

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
a) kompleksowe opracowanie i wdrożenie strony www Szlaku Kultury Wołoskiej,
b) szkolenie - przygotowanie użytkowników strony, przez których rozumie się udost...

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie 5 warsztatów edukacyjnych w zakresie kultury pasterskiej i dziedzictwa przyrodniczego łąk i pastwisk górskich

Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie 5 warsztatów edukacyjnych w zakresie kultury pasterskiej i dziedzictwa
przyrodniczego łąk i pastwisk górskich związanych z wypasem
kody CPV:
79952100-3 Usługi w zak...

Przedmiot zamówienia: Zakup elementów wystawy - Kultura Pasterska w Karpatach

Przedmiot zamówienia: Zakup elementów wystawy - Kultura Pasterska w Karpatach
Kody CPV: 39133000-3 Zestawy wystawowe, 37800000-6 Wyroby rękodzielnicze i artystyczne

Zapytanie ofertowe 16 2017 EWT w...

12345678

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy