Strategie rozwoju organizacji NGO

Doradztwo skupi się na wypracowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju dla zainteresowanych organizacji pozarządowych. Analiza indywidualnych potrzeb rozwojowych organizacji musi się odbywać z udziałem doradcy zewnętrznego, który będzie potrafił obiektywnie ocenić słabsze strony jej funkcjonowania czy udzielić fachowej porady. Dlatego doradztwo w ramach planowania strategicznego będzie obejmowało:

Organizacje korzystające z doradztwa w ramach planowania strategicznego będą miały wypracowaną wizję rozwoju, zbadany zostanie ich potencjał, w tym osób ją tworzących, zostaną wyznaczone cele strategiczne i operacyjne dalszego funkcjonowania. Uczestnicy sesji doradczych zostaną wyposażeni w umiejętności planowania rozwoju swoich organizacji i realizowania przyjętej ścieżki postępowania. Będą potrafili diagnozować swoje potrzeby rozwojowe. Efektem doradztwa strategicznego będzie również diagnoza potrzeb.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności