Strategia rozwoju

Strategie i programy

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu planowania strategicznego dla gmin, powiatów, lokalnych grup działania itp. Nasze doświadczenie w tym zakresie obejmuje kilkadziesiąt realizacji. Nowoczesne podejście metodologiczne, wsparcie procesu wypracowywania strategii badaniami, zastosowanie metod partycypacyjnych pozwalają na wypracowanie planów rozwoju, które są oparte o realne potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Opracowujemy:

 • Zintegrowane Strategie Rozwoju,
 • Wskaźnikowe oceny efektywności usług publicznych,
 • Ekonometryczne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • Plany Rozwoju Lokalnego,
 • Lokalne Programy Rewitalizacji,
 • Strategie branżowe z zakresu rozwoju: turystyki, przedsiębiorczości, kapitału ludzkiego itp.,

Opracowaniu każdego dokumentu towarzyszą warsztaty strategiczne, szkolenia i konsultacje społeczne.

Projekty: 

Opracowaliśmy kilkadziesiąt strategii rozwoju dla jednostek samorządowych oraz innych jednostek publicznych. Przykładowe realizacje to:

 • Strategia Kręgu Innowacji Wzornictwo dla województwa świętokrzyskiego,
 • Program Rozwoju Turystyki na obszarze Beskidzkiej 5 2007 – 2013,
 • Zintegrowana Strategia Miasta Ustroń na lata 2005 – 2015,
 • Lokalna Strategia Rozwoju obszaru „Dolina Karpia”,
 • Strategia rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice do roku 2015.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności