Instytucje publiczne

Mamy świadomość, że dobrze zaplanowana interwencja publiczna gwarantuje z jednej strony efektywne zarządzanie środkami publicznymi, z drugiej stanowi szansę na skuteczny rozwój danego sektora lub poprawę jakości życia na konkretnym obszarze. Świadczymy specjalistyczne usługi doradcze, w tym przygotowanie studium wykonalności, na rzecz instytucji z sektora finansów publicznych: samorządów, szkół wyższych i administracji centralnej oraz strategię rozwoju.

Zakres naszego wsparcia obejmuje planowanie strategiczne (m. in. strategie rozwoju, programy rewitalizacji), badania i analizy społeczno-gospodarcze oraz prognozy rozwojowe, analizy ekonomiczne, pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej (w tym studium wykonalności, kompletna dokumentacja aplikacyjna, zarządzanie projektami). Angażujemy się w projekty realizowane w sektorze publicznym jako wykonawcy, ale także jako partnerzy lub liderzy szerszych form projektowych. Dysponujemy zespołem ekspertów w takich dziedzinach jak rozwój infrastruktury, atrakcyjność inwestycyjna, ochrona środowiska i odnawialne źródła energii, turystyka, zarządzanie kulturą, systemy pomocy społecznej, cyfryzacja w administracji, transport publiczny, współpraca międzynarodowa. Wartością, która stanowi fundament naszych działań na rzecz sektora publicznego jest zawsze rozwój społeczny i ekonomiczny w danym sektorze lub w wymiarze regionalnym lub lokalnym.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności