Fundraising

W procesie doradczym uwzględnione zostanie przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej, które mogą być efektywnie wykorzystywane przez organizacje pozarządowe działające na rzecz społeczności, w których funkcjonują. Ponadto umiejętność aplikowania o środki zewnętrzne (pochodzące również od prywatnych sponsorów czy ze zbiórek) i budowania szeroko pojętej strategii finansowej działania organizacji jest niezwykle istotna, w celu produktywnego rozwoju organizacji. W związku z powyższym w ramach doradztwa zaplanowano sesje obejmujące następujące zagadnienia:

Uczestnicy spotkań doradczych otrzymają wiedzę, która pozwoli im poradzić sobie
z dotychczasowymi pytaniami, jak skutecznie pozyskiwać fundusze na działalność swojej organizacji, gdzie szukać źródeł dofinansowania, jak przygotować się do aplikowania, jakie są zasady i warunki przystąpienia do konkursów, jak rozwiązywać problemy, które mogą się pojawić w trakcie poszukiwania funduszy oraz do kogo mogą się zgłosić np. z prośbą o pomoc w kolejnych etapach pisania projektów. Zostaną im przekazane umiejętności z zakresu skutecznego kontaktowania się z potencjalnymi donatorami.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności