Dotacje z UE

Oferujemy samorządom i podmiotom sektora publicznego kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków grantowych. Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia w zakresie projektów inwestycyjnych oraz miękkich, w tym badawczych, w następujących obszarach:

Nasze doświadczenie obejmuje realizację ponad 200 projektów. Naszymi klientami są samorządy lokalne, zarówno największe polskie miasta, jak i mniejsze gminy. Obsługujemy również polskie uczelnie (w tym Uniwersytet Warszawski) czy jednostki badawcze (np.: Państwowy Instytut Ochrony Pracy). Wśród naszych projektów wymienić można między innymi:

Projekty: 
  •    „Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Kampus Ochota (CENT III)”,
  •    „Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach”,
  •    „Platforma informatyczna wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii”,
  •    „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III”,
  •    „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – etap I”,
  •    „Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom – Miechów”,
  •    „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim”.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności