Dla instytucji publicznych

Od 21 lat specjalizujemy się w ściśle określonych sektorach

Pomagamy kształtować i realizować polityki społeczne w samorządach i innych jednostkach publicznych. Każdego roku pracujemy dla około 100 samorządów. Tworzymy dla nich plany rozwoju, strategie czy programy rewitalizacji. Procesy planistyczne wspieramy badaniami społecznymi oraz rozbudowanymi procesami konsultacyjnymi.

Od 20 lat pomagamy również pozyskiwać środki na realizację inwestycji publicznych oraz projektów miękkich. W tym zakresie pracowaliśmy dla samorządów wszystkich szczebli, największych polskich uczelni wyższych, instytutów badawczych czy spółek komunalnych.

Pracujemy również przy realizacji, zarządzaniu czy rozliczaniu projektów inwestycyjnych i miękkich. Skutecznie łączmy doświadczenia nabyte przy realizowanych przez nas projektów z wyzwaniami, jakie stoją przed samorządami przy wdrażaniu przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych.

Poznaj nasz zespół

Poznaj nas

Pracowaliśmy m.in. dla