Zapytanie ofertowe - Wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych (39szt.) - Szlak Kultury Wołoskiej

Przedmiot zamówienia: Wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych (39szt.)
Kod CPV: 79810000-5 Usługi drukowania, 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji.
29.10.2018

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

Korzystanie z usług podwykonawców:
Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.

Miejsce i termin składania ofert:
- osobiście na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
- pocztą na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@deltapartner.org.pl
Oferty należy złożyć do dnia: 22.10.2018 r.

Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być skanem wydrukowanej oferty zawierającej podpis oraz pieczęć oferenta.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 43 2018 EWT tablice edukacyjne.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofeertowego 43 2018 EWT tablice edukacyjne.pdf

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 43 2018 EWT tablice edukacyjne.pdf

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 43 2018 EWT tablice edukacyjne.docx

 

 Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na Wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych (39szt.), jako wykonawcę wybrano: FOPS, Al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy