Zapytanie ofertowe - Przygotowanie koncepcji terytorialnych produktów turystycznych - Szlak Kultury Wołoskiej

Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie koncepcji terytorialnych produktów turystycznych w formie tekstowej oraz graficznej obejmujących swoim zasięgiem Beskid Śląski i Żywiecki (Polska) oraz Kraj Żyliński (Słowacja) – w szczególności Szlak Kultury Wołoskiej.

Kody CPV:
73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju
79822500-7 Usługi projektów graficznych
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
79415200-8 Usługi doradcze w zakresie projektowania
79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 Termin realizacji: 31.08.2018

Miejsce i termin składania ofert:
- osobiście na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
- pocztą na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Oferty należy złożyć do dnia: 10.08.2018 r.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 36 2018 EWT

Załącznik nr 1 do zapytania 36 2018 EWT

Załącznik nr 2 do zapytania 36 2018 EWT.docx

Załącznik nr 2 do zapytania 36 2018 EWT.pdf

 


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy