Zaproszenie do złożenia oferty

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
a) kompleksowe opracowanie i wdrożenie strony www Szlaku Kultury Wołoskiej,
b) szkolenie - przygotowanie użytkowników strony, przez których rozumie się udostepniających
treści na stronie internetowej do jej obsługi,
c) hosting oraz zapewnienie obsługi technicznej od stworzenia strony do dnia 30.10.2018.
Kody CPV:
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
72415000-2 Usługi hostingowe dla stron WWW
48222000-0 Pakiety oprogramowania do serwera sieci WWW
48224000-4 Pakiety oprogramowania do edycji stron WWW
72212224-5 Usługi opracowywania oprogramowania do edycji stron WWW
79632000-3 Szkolenie pracowników

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Załącznik nr 1 do zaproszenia 15 2017 EWT_WWW.pdf

Załącznik nr 2 do zaproszenia 15 2017 EWT_WWW.docx

Załącznik nr 3 do zaproszenia 15 2017 EWT_WWW.docx

 

15/2017/EWT

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego został wybrany Wykonawca:

neXmode Wojciech Brychcy


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy