Zapraszamy do składania ofert - Zakup stelaży wystawienniczych bez tablicy, zamówienie w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej"

Zamawiający:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Zakup stelaży wystawienniczych bez tablicy, typ OUTDOOR dla formatu B-0 (15 szt.)
Wymagane parametry tablicy:
- rama aluminiowa
- regulowana wysokość
- możliwość zamontowania tablic z pianki PCV lub dibond, w formacie B0, orientacja pionowa.
- możliwość łączenia elementów pod kątem 90 i 180 stopni
- z obciążnikami

Termin wykonania:19.07.2017

Korzystanie z usług podwykonawców:
Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.

Miejsce i termin składania ofert:
- osobiście na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
- pocztą na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@deltapartner.org.pl


Oferty należy złożyć do dnia: 10.07.2017 r.


Oferent, którego oferta zostanie wybrana, a została złożona w formie elektronicznej, zobowiązuje się do dostarczenia oryginału oferty najpóźniej przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być skanem wydrukowanej oferty zawierającej podpis oraz w wypadku gdy stosuje pieczęć oferenta.


Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

Zapytanie ofertowe 13 2017 EWT wystawa stelaże.pdf

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 13 2017 EWT wystawa stelaże.pdf

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 13 2017 EWT wystawa stelaże.pdf

 

Zamówienie w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej" współfinansowanego ze środków programu Interreg V-A Polska-Słowacja. 

 

13/2017/EWT
Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego został wybrany Wykonawca:
ZWE Estrada Krakowska Grupa Impres Poliart


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy