Zapraszamy do składania ofert - Warsztaty technik związanych z przerobem wełny. Impreza organizowana w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej"

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie imprez tematycznych pn. Warsztaty technik związanych z przerobem wełny
 

Zamawiający:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

 

Termin i miejsce realizacji:  

Gmina Istebna
15.07.2017, 22.07.2017,

 

14.07.2018, 21.07.2018, 28.07.2018 r.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów warsztatów zaplanowanych na 2018 r., z zastrzeżeniem, że Wykonawca musi być poinformowany o ewentualnej zmianie nie później na miesiąc przed datą wydarzenia (zaplanowaną lub nową, w zależności od tego, który data będzie szybciej).

 

Składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

Korzystanie z usług podwykonawców:

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. 

 

Miejsce i termin składania ofert:

- osobiście na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

- pocztą na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

 

Oferty należy złożyć do dnia: 07.07.2017 r.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zapytanie ofertowe 12 2017 EWT wełna.pdf

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 12 2017 EWT wełna.pdf

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 12 2017 EWT wełna.pdf

 

Impreza organizowana w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej" współfinansowanego ze środków programu Interreg V-A Polska-Słowacja. 

 

12/2017/EWT
Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego został wybrany Wykonawca:
Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie, Maria Kohut


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy