Zapraszamy do składania ofert - Redyk Beskidzki w Szczyrku. Impreza organizowana w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej"

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie imprezy tematycznej pn. Redyk Beskidzki w Szczyrku
 

Zamawiający:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

 

Termin i miejsce realizacji:  

Gmina Szczyrk, 09.07.2017

 

Korzystanie z usług podwykonawców:

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców

 

Miejsce i termin składania ofert:

- osobiście na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

- pocztą na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

 

Oferty należy złożyć do dnia: 04.07.2017 r.

 

 

Zapytanie ofertowe 10 2017 EWT Redyk Szczyrk.pdf

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 10 2017 EWT Redyk Szczyrk.pdf

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 10 2017 EWT Redyk Szczyrk.pdf

 

Impreza organizowana w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej" współfinansowanego ze środków programu Interreg V-A Polska-Słowacja. 

 

10/2017/EWT
Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego został wybrany Wykonawca:
Stowarzyszenie Zbója Szczyrka


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy