Zapraszamy do składania ofert - Festiwal Góra Kolorów - Etnopole. Impreza organizowana w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej"

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie imprezy tematycznej pn.  Festiwal Góra Kolorów - Etnopole

Zamawiający:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

 

Termin i miejsce realizacji:

Miasto Ustroń

14-16.07.2017

 

Korzystanie z usług podwykonawców:

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców

 

Miejsce i termin składania ofert:

- osobiście na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

- pocztą na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

 

Oferty należy złożyć do dnia: 07.07.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe 11 2017 EWT Redyk Ustroń.pdf

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 11 2017 EWT redyk Ustroń.pdf

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 11 2017 EWT Redyk Szczyrk.pdf

 

Impreza organizowana w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej" współfinansowanego ze środków programu Interreg V-A Polska-Słowacja. 

 

11/2017/EWT
Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego został wybrany Wykonawca:
Kolej Linowa Czantoria sp. z o.o.


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy