Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie imprezy tematycznej pn. Zbór Wołoski

Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie imprezy tematycznej pn. Zbór Wołoski
kod CPV 79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

Zapytanie ofertowe 19 2017 EWT Zbór Wołoski.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 19 2017 EWT Zbór Wołoski.pdf

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 19 2017 EWT Zbór Wołoski.docx

 

19/2017/EWT

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego został wybrany Wykonawca:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kamesznicy "Proćpok"


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy