Przedmiot zamówienia: Zakup elementów wystawy - Kultura Pasterska w Karpatach

Przedmiot zamówienia: Zakup elementów wystawy - Kultura Pasterska w Karpatach
Kody CPV: 39133000-3 Zestawy wystawowe, 37800000-6 Wyroby rękodzielnicze i artystyczne

Zapytanie ofertowe 16 2017 EWT wystawa ekspozycja.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofeertowego 16 2017 EWT wystawa ekspozycja.pdf

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 16 2017 EWT wystawa ekspozycja.docx

 

16/2017/EWT

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego został wybrany Wykonawca:

Studio 660m n.p.m. Eugeniusz Białas

Załącznik nr 3 do zapytania  16 2017 EWT wystawa ekspozycja.docx


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy